Domarersättning

Under 2020 har ett digitalt system för hanteringen av domararvoden och andra ersättningar införts. Det digitala systemet ger en tydlig överblick samt förenklar och underlättar hanteringen av utbetalningar och kvittohantering för både domare, distrikt och föreningar.

I vilken takt övergången till det nya digitala systemet sker är upp till varje tävlingsarrangör (d v s arrangerande förbund).

Föreskrifter gällande ekonomisk ersättning

Ersättning till de olika domarrollerna i SvFF:s tävlingar, i såväl fotboll som futsal, framgår av dokumenten i dokumentlistan nedan. Beträffande ersättningar i distriktens tävlingar hänvisas till respektive distriktsförbund.

Domarkvitton

Sedan en tid kan man ansöka om arvoden och andra ersättningar digitalt, läs mer om digitala utbetalningar här.

I dokumentlistan nedan hittar du domarkvittoblanketten som lämnas till föreningen när du dömt (om inte digital ersättning tillämpas). Spara ned (följ ev instruktioner du får).