Samsyn Örebro län

Barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Idrotten ska ha barnen och ungdomarna i centrum och de ska inte tvingas välja idrott. Därför har vi startat Samsyn, för att i möjligaste mån försöka undvika kockar mellan barn och ungdomars idrottsaktiviteter.

Barn som får möjlighet att testa och delta i flera idrotter får en ökad rörelseförståelse och bättre hälsa genom minskad skaderisk, säger forskningen. Barn som har roligt, mår bra och känner att de utvecklas, vill, kan och vågar, fortsätter att idrotta.

Vi svarar gärna på dina frågor?

Vill du ha mer info kring Samsyn. Kontakta undertecknad.