Distriktslagsträningar inställda

Pga av rådande pandemi och de nya restriktioner som presenterades den 1 mars ser vi ingen möjlighet att bedriva distriktslagsverksamhet enligt ordinarie planering.

Detta innebär att alla praktiska samlingar tillsvidare ställs in. Vi kommer dock att ersätta vissa av dessa med digitala träffar. Mer info om detta kommer att presenteras på vår hemsida inom kort. 

Då riktlinjer/restriktioner snabbt förändras, kan vi i dagsläget inte säg när det finns möjlighet att återuppta den ordninarie distriktslagsverksamheten igen.