Lättade restriktioner från 1 juni

Från och med den 1 juni lättades de rådande nationella pandemirestriktionerna vilket påverkar bland annat fotbollsaktiviteterna i landet och möjligheten till publik vid matcher.

Från 1 juni vidgas möjligheten till träning, matcher och tävlingar i mindre omfattning för alla åldersgrupper.
Barn- och ungdomslag samt seniorlag får bedriva träningsverksamhet, genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning samt delta vid mindre cuper och läger.
Folkhälsomyndigheten skriver i sina riktlinjer: "Med ”i mindre omfattning” avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar."
För att i enlighet med Folkhälsomyndighetens avsikter begränsa antalet matcher som genomförs får anmälda lag som deltar i seriespelet (distriktsserierna) inte spela fler än 16 matcher per lag under perioden 1 juni – 31 augusti. Detta gäller seriematcher, träningsmatcher och cupmatcher.

Från 1 juni tillåts även upp till 500 åskådare på anläggningar som kan erbjuda anvisade sittplatser. På mindre arenor där det inte är möjligt är maxantalet 100 åskådare.
• När det gäller enstaka matcher i en serie, eller liknande tävlingsmässigt upplägg, ska varje match ses som en (1) offentlig tillställning för sig, där hemmaföreningen är ansvarig anordnare. Detta gäller även om det samtidigt spelas flera matcher på samma fotbollsplan eller idrottsanläggning. I dessa fall ska alltså deltagartaket räknas för varje match för sig.
• En föreningsarrangerad cup eller ett s.k. poolspel (sammandrag) med flera matcher, där en förening utsetts som värd (anordnare) för poolspelet/cupen, kan sammantaget komma att betraktas som en offentlig tillställning, där det totala åskådarantalet i hela cupen/poolspelet inte får överstiga tillämpligt deltagartak vid varje givet tillfälle.

Läs SvFF:s uppdaterade beslut, riktlinjer och råd här