Förtydliganden riktlinjer Covid-19

Vad gäller spelare, ledare och domare i samband med arrangemang som kräver vaccinationsbevis

Se nedan meddelande från SvFF ang. uppvisande av vaccinationsbevis om spelare/ledare i en cup eller liknande arrangemang inför, mellan eller efter matcherna intar en publikroll.

Vi har nu fått ytterligare förtydliganden från polisens tillståndsenhet gällande kravet/möjligheten att uppvisa ett vaccinationsbevis vid offentliga tillställningar. Den fråga vi velat få klarhet i är om spelare och ledare som deltar i en cup eller ett liknande arrangemang men som inför, mellan eller efter matcherna intar en publikroll – t.ex. genom att sitta på läktaren och titta på andra matcher i tävlingen – omfattas av kravet på uppvisande av vaccinationsbevis. Polisens grundinställning är att en spelare/ledare (förutsatt att hen är 18 år eller äldre) som intar någon form av åskådarroll inför, under eller efter den/de matcher som man själv deltar i behöver uppvisa ett vaccinationsbevis. Givetvis under förutsättning att arrangören valt att kräva att åskådarna vid evenemanget ska uppvisa ett vaccinationsbevis.

 

Notera att ovan är en huvudregel och att den exakta utformningen av respektive arrangemang kan föranleda en annan bedömning. Om det finns en osäkerhet kring ett enskilt evenemang är rekommendationen alltjämt att arrangören tar kontakt med den lokala polismyndigheten för vägledning.