Info från valberedningen

Valberedningen i ÖLFF startar arbetet inför årsmötet den 7 mars 2022.

Vår valberedning har satt igång arbetet inför årsmötet i mars.

Nedan ser ni vilka som är på omval alternativt valda under tid.

Det är också så att valberedningen själva har för avsikt att vilja lämna. Britt Nordström och Per-Åke Sörman aviserar att de vill lämna sina uppdrag i valberedningen. Hussein Fawaz kan tänka sig att ställa upp för omval om årsmötet så väljer.

Det är alltså av stor vikt att ni föreningar tänker till och pratar med valberedningen om ni har kandidater eller synpunkter på styrelsens sammansättning.

Har ni förslag på kandidater till valberedningen kontakta mig eller vår Ordförande Johan Ringaby.

Önskar er alla en bra start på 2022.

Vi hörs och ses på en fotbollsarena nära dig.

 

Nedan framgår vilka som är valda under period och vilka som står för ev. omval. Vi skulle väldigt gärna få in synpunkter och ev förslag från er föreningar.

Tveka inte att höra av er om frågor finns.

 

Valberedningens informerar inför årsmötet 2022

Vald under 2021:

 • Johan Ringaby ordförande - Ställer upp för omval 2022

Valda under period 2021-2023:

 • Jila Hamad
 • Lina Frejd Bark
 • Caroline Näver
 • Chafic Dana  

Valda under perioden 2020-2022:

 • Ismar Karahmet
 • Erik Lannhard
 • Ida Thorell
 • Christer Axelson                                                                                                             

Disciplinnämnd för 1 år tom 2022

 • Victor Aurell, Ordförande
 • Per Brogevik
 • Jörgen Hallberg
 • Kjell Johansson
 • Isabelle Olsson

Vid frågor kontakta valberedningen.

Britt Nordström         070-242 44 34   britt.nordstrom@teknikforetagen.se

Per Åke Sörman         070-567 95 64   klysna@hotmail.com

Hussein Fawaz            076-945 39 33   husseinfawaz@hotmail.com