Plus 10 000

Initiativ för att öka antal tjejer och kvinnor som ledare och tränare inom svensk fotboll

Frågor - nätverksträff 9 mars

Frågor kring träffen den 9 mars:

0 10

Input till arbetet framåt:

Tror du att ett nätverk för tjejer/kvinnor engagerade inom fotbollen behövs?
Skulle en Facebook-grupp kunna vara en kanal att samla nätverkets medlemmar i för att ställa frågor och ge varandra inspiration mellan träffarna?
Bör träffarna förläggas på kvällar eller helger?
Bör träffarna ske i Örebro city eller flytta runt till olika ställen runt om i länet?