Arbetssätt och handlingsplan

Svenska Fotbollförbundets ambition är att ge inspiration och kraft till att mobilisera Plus 10 000 i distrikten. SvFF startade initiativet genom att samla ambassadörer från alla distrikt i en workshop november 2018. Tillsammans diskuterades bland annat hur vi tillsammans på bäst sätt tar oss an utmaningen att få fotbollen mer jämställd.

Tankar och synpunkter samlades in och det arbete som pågår ute i vårt distrikt och i andra lyftes fram. Det finns många eldsjälar och goda exempel på framgångsrika initiativ runt om i landet. Hur kan vi samverka för att öka engagemanget ytterligare och få bästa effekt ? Hur kan vi tillsammans stötta de olika initiativen som pågår? Hur sprider vi goda exempel och lyfter förebilder? Hur använder vi olika verktyg och arbetssätt ? Hur kan vi göra information och kunskap tillgängligt på bästa sätt via olika kanaler som t ex en egen websida för Plus 10 000, anordna workshops nationellt och regionalt mm ? Det finns inte ett färdigt facit, eller en enda mall för arbetet. Gemensamt är att vi behöver sätta tydliga mål och agera för att skapa bästa förutsättningar för fler tjejer och kvinnor att komma in och vilja stanna kvar inom fotbollen.

Centrala aktiviteter 

 • Distrikten har utsett ambassadörer (2018)
 • Nationell workshop (2018)
 • Nationell workshop (2019) 
 • Websida och storytelling Plus 10 000 (2019)
 • Samarbete med Futebol dá força (2019)
 • Kanslichefsträff och Ordförandekonferens (2019)
 • Regionala workshops (2019)
 • Plus 10 000 är en del av distriktens strategi- och målarbete (2019)
 • All distrikt har en plan för uppföljning och stöd till utsedda ambassadörer (2019)
 • Behov av stöd till distrikt och ambassadörer inventerat (2019
 • Kommunikationsplattform, spridning av information om initiativet;  Svenskfotboll.se Svensk fotbolls Facebooksida, nyhetsbrev till distrikt och föreningar, dokumentation och stöd inom kommunikation via verktyget Team Sights (2019) 
 • Två regionala träffar planeras i april, Stockholm och Göteborg (2020)
 • Skypemöten (2020)
 • Uppföljning halvårsvis (2020)
 • Webbinarier med erfarenhetsutbyte (2021)
 • Konferens i samband med Women´s Champions League i Göteborg (2021)

Lokala aktiviteter Örebro Län

 • Inbjudan till nätverksträff (2020)
 • Ledarskapsutbildning för tjejer/kvinnor Futebol Da Forza (2020)
 • Inbjudan till möte-Linnea Claeson) (2021)
 • Nätverksträffar (2021)
 • Tränarutbildning för tjejer/kvinnor (2021)
Datum och tid
2021-03-09, 18:00 - 2021-03-09, 19:30
Sista anmälningsdag 2021-03-08
Platser
150 (116 lediga)
Arrangör
Örebro Läns Fotbollförbund