Dags att utbilda dig?

Här hittar du information om utbildningar för tränare.

Aktuella tränarutbildningar

Frågor & svar - Tränarutbildning

  • Har du inte läst någon kurs tidigare så ska du oavsett nivå du tränar på börja med instegskursen Tränarutbildning C (1+1 dagar).
  • När en kursdeltagare fullföljer någon av nedanstående kurser med godkänt resultat får man automatiskt en tränarlicens samtidigt som kursdiplomet. Licensen är digital och levereras via en app i tränarens mobiltelefon. UEFA B UEFA A UEFA MV A UEFA PRO Diplom vs Licens Observera skillnaden mellan att ha ett kursdiplom och en gällande licens; Kursdiplomet är endast ett utbildningsbevis och ingen licenshandling, medan licensen omfattas av ovan angivna regler. Motivet för att införa licenser är dels att UEFA kräver att varje nationsförbund har ett uppdaterat licensregister över tränare som genomgått de aktuella utbildningarna, och dels att en gällande licens är ett bevis på att en tränare genomgår kontinuerlig kompetensutveckling och därmed är uppdaterad. Det är dock viktigt att påpeka att endast de två högsta serierna i herrfotbollen, respektive den högsta serien i damfotbollen, kräver en tränarlicens. Målgrupp Tränare vars licenser behöver uppgraderas alternativt nyskapande av licens. Omfattning För att erhålla ny licens måste tränaren inom loppet av tre år genomgå av UEFA och SvFF godkänd fortbildning om sammanlagt 16 timmar. Licensen gäller i tre år och måste uppgraderas innan slutdatum för att vara giltig för en ny period om tre år.
  • Har du läst Avspark så ska du fortsätta med Tränarutbildning C. Har du påbörjat UEFA BAS 1/2 fortsätter du med Tränarutbildning B Ungdom eller UEFA B. Har du läst UEFA BAS Diplom fortsätter du med UEFA A.
  • Om man tillhör en förening kan hela eller stora delar av utbildningskostnaden finansieras av Idrottsmedel. Denna möjlighet finns inte om man anmäler sig utan en föreningskoppling. Dessutom kräver våra utbildningar praktisk tillämpning och reflektion i förenings- och/eller skolmiljö.