Arrangera kurs i föreningen

Det är möjligt att arrangera SvFF:s Tränarutbildning C och/eller Tränarutbildning B-ungdom i föreningsregi. Dock är det vissa riktlinjer/åtaganden som gäller för detta. Här nedan kan du läsa vad som gäller vid "eget kursarrangemang"

Krav/villkor:

 • Minst 8 (helst 10) kursdeltagare för att kunna genomföra kursen
 • Samtliga deltagare ska ha 100% närvaro på kursen.
 • Örebro Läns FF måste godkänna utbildningsdag samt tillsätta kursinstruktör, dvs föreningen kan inte själva kontakta/tillsätta kursinstruktör.

Föreningens checklista

 • Senast 4 veckor innan önskat kursdatum, boka datum och kursinstruktör via Örebro Läns FF
 • Sprida den anmälningslänk ni erhåller av Örebro Läns FF
 • Boka teorilokal (normalt mellan 09:30-17:30) 2 dagar med ca 14 dagars mellanrum
 • Boka praktikhall alt plan för de praktiska moment som ingår i kursen.
  (Tiden ska vara 15-17 vid båda tillfällena).
 • Beställa kursmaterial via Örebro Läns FF (senast 7 arbetsdagar innan kursstart) .
 • Ordna dataprojektor samt duk samt säkerställa att det finns whiteboard i lokalen. (Finns inte dataprojektor, tag kontakt med ÖLFF/SISU för möjlighet att ev låna.)
 • Säkerställ Internetuppkoppling
 • Ordna förmiddagsfika samt lunch för samtliga deltagare inkl instruktör på lämplig plats
 • I god tid innan kursstart (minst 7 dagar innan) ta kontakt med tilldelad kursinstruktör för avstämning gällande: kursplats, praktikhall, tider, teknik (projektor, whiteboard), mat, upplåsning m.m.)
 • Vara behjälplig vid upplåsning av kurslokal
 • Ombesörja att det finns praktikmaterial (bollar, koner, västar) efter kursinstruktörens önskemål.
 • Om möjligt ordna övningstrupp till praktikpasset (annars är deltagarna själva övningstrupp)
 • Fylla i SISU-listor och lämna dessa till föreningens SISU-kontakt.

Kursinstruktörens åtaganden

 • Samla in komplett deltagar-/närvarolista med fullständiga personnummer (lämnas till kansliet)
 • Vid behov, hämta material på Örebro Läns FF:s kansli innan kursstart.

Kostnader

 • Allt förutom adminavgift (1000 kr) och kan bekostas av Idrottmedel. (tag kontakt med Daniel Lindahl, Örebro Läns FF för att se era möjligheter till finansierad utbildning)
 • Anfra finansieringsmöjligheter: Tag kontakt med din SISU-representant för ev. delvis finansiering av kursen då utbildningen berättigar till SISU-resurser.

 

Frågor eller önskar du boka en kurs?