Föreningarnas valfrågor

Här kan du anmäla de frågor du tycker att vi i länsfotbollen ska kommunicera i opinionsarbetet och/eller inför Valet 2022.

Vår tanke är att samla in alla föreningarnas viktiga frågor/behov och sedan tillsammans med föreningsrepresentanter ta fram ett gemensamt material med som belyser det vi vill lyfta fram till politiken i påverkansarbetet inför Valet 2022. 

Inför valet 2022

Ingen fil vald