Widgets - Örebro Län

Widgets är små script som du kan generera för att kunna infoga tabeller, resultat med mera från förbundet till föreningens hemsida.

Det går att generera widgets för såväl föreningen i sin helhet som för de enskilda lagen. Färgerna kan också justeras för att smälta in på föreningens hemsida.